حکم
زمان: 11 خرداد 1365 / 22 رمضان 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: عفو زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدّظله العالی - رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.
احتراماً، به پیوست آمار 38 نفر از محکومین جرایم ضد انقلابی گروهکها دادگاه‌های انقلاب اسلامی دو شهر (قزوین و گرگان) در اجرای مفاد بخشنامه 15595/1 - 29/3/62 شورایعالی قضایی استحقاق عفو و تخفیف مجازات دارند تقدیم می‌گردد. توضیحاً عرض می‌شود عفو وتخفیف افراد مذکور با پیشنهاد مشترک حاکم شرع، دادستان، دادیار، ناظر زندان، سرپرست زندان مربوطه و اداره اطلاعات محل به عمل آمده است، فتوکپی لیست و نظریه کتبی آنان ضمیمه است.
- رئیس دیوانعالی کشور، عبدالکریم موسوی اردبیلی‌]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود. (1)
11/3/65
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>