اجازه‌نامه
زمان: 9 اسفند 1366 / 10 رجب 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: ذوالفقاری، زین العابدین
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ زین العابدین ذوالفقاری اصفهانی - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه، از قبیل کفّارات و زکوات و مظالم عباد و صرف آنها در موارد مقرره شرعیه؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در مخارج خودشان به نحو اقتصاد و نسبت به مازاد از مخارج خود نیز مجازند ثلث آن را به مصارف شرعیه و ترویج شریعت مقدسه برسانند؛ و همچنین مجازند در اخذ سهم سادات عظام و صرف نصف آن را به سادات محل و نصف دیگر را با دو ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - نزد اینجانب ارسال دارند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
10 رجب الخیر 1408
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>