هیچ قدرتی نمی‌تواند مقابله بکند. امروز هم که می‌بینید همین‌طور است، الآن همین‌طور است که قدرتهای بزرگ هم با شما مقابله نمی‌توانند بکنند؛ یعنی، آنها خودشان به اضطرابهایی گرفتار هستند که آن اضطرابها نمی‌گذارد که وارد بشوند در یک کارهای دیگری.
حفظ جمهوری اسلامی در پرتو وحدت نیروها
و من به شما سفارش می‌کنم که بعد از اخلاص، اتحاد را، وحدت را؛ اگر اخلالی به این وحدت، شیاطین پیدا بکنند و بتوانند اخلال بکنند به وحدت شما رزمندگان، بدانید که شما گرفتار آن کید شیطانی شدید و شکست همراهش است.
کوشش کنید که در بین، این نباشد که من ارتشی هستم، من سپاهی هستم، من بسیجی هستم؛ همه احساس این را کنید که ما خدمتگزار اسلامیم. وقتی بنا شد همه خدمتگزار اسلام باشید، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید. شما بدانید که اگر تمام انبیا - علیهم السلام - در یک عصر مجتمع می‌شدند، هیچ اختلافی نداشتند. اختلاف برای این است که انسان، هر کسی می‌خواهد پیش خودش، برای خودش یک کاری انجام بدهد، هر اختلافی از هوای نفس پیدا می‌شود. وقتی انسان بخواهد برای خودش یک مسئله‌ای را درست کند، می‌بیند که آن رفیقش شاید جلو بیفتد، این یک قدری جلوتر می‌رود، او یک قدر، یک وقت می‌بینید که اختلاف حاصل می‌شود.
الآن در این مقطع زمانی که ما موجود هستیم و می‌بینید که همه قدرتها بر خلاف ما دارند فعالیت می‌کنند و استثنایش بسیار کم است، شما اگر در داخل خودتان یک خللی پیدا بشود، یک اختلافی پیدا بشود - خدای نخواسته - و ان شاء الله نخواهد شد و اگر - خدای نخواسته - شیاطین بخواهند - یا شیاطین داخلی یا شیاطین خارجی - رسانه‌های گروهی بخواهند یک اختلالی ایجاد کنند، شما بدانید که علاوه بر اینکه در اینجا شکست خوردید، در آن عالم هم پیش خدا مسئول هستید؛ برای اینکه حفظ جمهوری اسلامی یک فریضه است بر همه ما و ما چنانچه این فریضه را بدرستی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>