پاسخ استفتاء
زمان: 19 شهریور 1367 / 28 محرّم 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: بازی شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی
[بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - دامت برکاته
1- از آنجا که آلات لهو و لعب استفاده‌های مشروع از قبیل نواختن سرودها را دارد آیا خرید و فروش آن بی‌اشکال است؟]
بسمه تعالی
خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلّله آن اشکال ندارد.
[2- اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به‌طور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان.
یک ورزش فکری از آن استفاده گردد بازی با آن چه صورتی دارد؟].
بسمه تعالی
بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>