حکم
زمان: 8 آبان 1367 / 18 ربیع الاول 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: رفع مشکلات و کمبودهای زندانیان
مخاطب: شوشتری، محمد اسماعیل (سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور)
[آقای محمد اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور طی نامه شماره 281 / 3921 / م / 20 - مورخ 8 / 8 / 67 ضمن تشریح مشکلات و کمبودهای زندانها از محضر امام‌
خمینی درخواست کرد: از محل جرایم مأخوذه توسط قوه قضاییه یا هیأت قضایی پیگیری فرمان امام جهت هزینه‌های ضروری زندانها اختصاص یابد. ضمناً خودروهای سبک و سنگین که توسط قوه قضاییه مصادره می‌شود جهت حمل و نقل زندانیان و مایحتاج زندانها در اختیار سازمان زندانها قرار گیرد. امام خمینی با هر دو مورد موافقت فرموده و مرقوم داشته‌اند:]
بسمه تعالی
با هر دو مورد موافقت می‌شود، ان شاء الله با سرعت این کار انجام شود. خداوند جنابعالی را موفق کند.
روح الله الموسوی الخمینی