حکم
زمان: آذر 1367 / ربیع الثانی 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اقدامات رفاهی برای معلولان
مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)
بسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر محترم - ایّده الله تعالی
بنیاد مستضعفان موظف است در جهت رفاه معلولین عزیز اولویت را به آنها داده و تمامی نیازهای آنها را برطرف کند.
جناب آقای مظاهری (1) باید در این زمینه تمامی سعی و کوشش خود را مبذول دارد و گزارش کارهای انجام شده را به اینجانب اطلاع دهد.
روح الله الموسوی الخمینی