اجازه‌نامه
زمان: 15 آذر 1367 / 25 ربیع الثانی 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: منتجب نیا، رسول
[
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب ثقة الاسلام والمسلمین آقای آقا شیخ رسول منتجب نی - دامت توفیقاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه از قبیل مظالم عباد و زکوات و کفّارات و صرف آنها در موارد مقرره شرعیه، و در مورد سهم مبارک امام - علیه السلام - نیز مجازند در اخذ و صرف آن در مخارج خودشان به نحو متعارف و صرف ثلث از مازاد در ترویج شریعت مقدسه و ارسال دو ثلث دیگر، و مجازند، در اخذ و سهم سادات و پرداخت نصف آن به سادات مستحق و ارسال نصف دیگر نزد اینجانب، و در هر حال احتیاط را رعایت نمایند. والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
25 ع 2 1409
روح الله الموسوی الخمینی