نامه
زمان: 23 آذر 1367 / 4 جمادی الاول 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با استفاده از اموال ضبط شده طبق قانون و حکم دادگاهها جهت رفع نیاز سازمان قضایی
مخاطب: رازینی، علی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح)
[رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه‌ای به شماره 5133 / 67 / 35 مورخ 23 / 9 / 1367 درخواست نموده است، اجازه دهند از اموالی که به حکم قانون و احکام دادگاهها از باندهای فساد مالی ضبط می‌شود جهت رفع نیازهای سازمان قضایی مذکور و تشکیلات وابسته به آن و نیازهای مشابه در نیروهای نظامی و انتظامی مصرف شود. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:]
بسمه تعالی
با حفظ جهات شرعیه و موافقت جناب آقای نخست وزیر، موافقت دارم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>