پیام
زمان: 25 فروردین 1367 / 26 شعبان 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ پیام تبریک آغاز سال جدید هجری شمسی (عید نوروز)
مخاطب: کارولی نمت (رئیس جمهور مجارستان)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقای کارولی نمت، رئیس شورای ریاست جمهوری مردمی مجارستان
پیام تبریک آن حضرت به مناسبت حلول سال جدید شمسی واصل و موجب تشکر گردید. امید است ملت بزرگ و مقاوم ایران در این سال جدید بتواند بر دشمنان اسلام و مملکت اسلامی ایران پیروز گشته و دست جنایتکارانی همچون صدام خونخوار که در این چند ساله تجاوز به خاک ایران دهها هزار مردم بیگناه را به خاک و خون کشیده و در جنایت بی‌سابقه اخیرش در شهر حلبچه جان هزاران زن و کودک بی‌پناه را با بمبهای شیمیایی در فاصله چند ثانیه گرفت و روی همه جلادان تاریخ را سفید کرد، از کشور خود دور کند. و متأسفانه این فاجعه هولناک آنطور که انتظار می‌رفت از طرف زمامداران جهان محکوم نشد و دست این جنایتکار قرن را برای آدمکشیهای بعدی باز گذاردند.
به تاریخ 25 فروردین ماه 67
روح الله الموسوی الخمینی