نامه
زمان: 26 بهمن 1367 / 8 رجب 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: وظایف شورایعالی قضایی
مخاطب: خامنه‌ای، سیدعلی (رئیس جمهور)
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب - مدظله العالی
با سلام و تحیت، پیرو دستور مورخ 23 / 11 / 67 حضرتعالی جلسه فوق العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورایعالی قضایی در 24 / 11 / 67 تشکیل، و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر، تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانه فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:
1- حوزه مسئولیت رئیس دیوانعالی کشور (1) عبارت است از: کلیه امور مربوط به شعب دیوانعالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.
2- حوزه مسئولیت دادستان کل کشور (2) عبارت است از: کلیه امور مربوط به دادسرای دیوانعالی کشور، دادسراها و دادگاه‌های عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب)، و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.
3- حوزه مسئولیت جناب آقای مقتدایی (3) عبارت است از: دادسراها و دادگاه‌های نظامی، سازمان ثبت [اسناد]، روزنامه رسمی.
4- حوزه مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>