اجازه‌نامه
زمان: 13 فروردین 1368 / 25 شعبان 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: توسلی، یعقوبعلی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب حجت الاسلام آقای آقا شیخ یعقوبعلی توسلی - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف زکوات و کفّارات و مظالم عباد را در مصارف مقرره و در مورد سهم مبارک امام - علیه السلام - نیز مجازند در اخذ و صرف آن در مخارج خودشان به نحو اقتصاد، و چنانچه مازادی داشت مجازند ثلث آن را در ترویج شریعت مقدسه صرف نموده و دو ثلث دیگر را ارسال دارند. و در مورد سهم سادات عظام - کثرالله امثالهم - نیز مجازند در اخذ و پرداخت نصف آن به سادات و ارسال نصف دیگر.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - برعایة الاحتیاط فی جمیع الامور»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
25 شعبان المعظم 1409
روح الله الموسوی الخمینی