اجازه‌نامه
زمان: 27 فروردین 1368 / 9 رمضان 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: غریفی، سید عبدالله
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالله غریفی - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف امثال زکوات و کفارات و مظالم عباد را در موارد مقرره شرعیه؛ و در سهمین مبارکین نیز مجازند در اخذ و صرف ثلث آن در مصارف خودشان به نحو اقتصاد و سایر مصارف مقرره، و نسبت به مابقی نیز مجازند نصف سهم سادات را به سادات مستحق بپردازند و مابقی سهمین را ارسال دارند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 9 رمضان المبارک 1409
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>