نامه
زمان: 13 اردیبهشت 1367 / 16 رمضان 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشکر و قدردانی از خدمات رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
مخاطب: سهرابی، اسماعیل (رئیس ستاد مشترک ارتش)
بسم الله الرحمن الرحیم
تیمسار سرتیپ اسماعیل سهرابی
از زحمات شما در دوران ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی می‌شود. شایسته است که با توجه به تجارب و معلوماتتان در امور نظامی، از وجود جنابعالی در مشاورت شورایعالی پشتیبانی جنگ استفاده به عمل آید.
13 / 2 / 67
روح الله الموسوی الخمینی