گفتگو (1)
زمان: ساعت 12:30، 1 دی 1340 / 13 رجب 1381
مکان: قم، منزل امام‌
موضوع: بررسی مشکلات و نابسامانیهای جامعه‌
مناسبت: میلاد حضرت علی - علیه السلام‌
مخاطب: امینی، علی (نخست وزیر)
امام: حضرت علی - علیه‌السلام - می‌فرماید: کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیّته. (2)