تلگراف
زمان: حوالی 19 مرداد 1343 / 2 ربیع‌الثانی 1384
مکان: قم‌
موضوع: تبریک ورود آقای قاضی طباطبایی به تبریز
مخاطب: قاضی طباطبایی، سید محمدعلی‌
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمدعلی قاضی - دامت برکاته‌
پس از تبریک ورود جنابعالی، دوام برکات و موفقیت سرکار را در اعلای کلمه حق و ازهاق باطل از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی‌