نامه
زمان: 13 دی 1344 / 10 رمضان 1385
مکان: نجف‌
موضوع: پاسخ نامه‌
مخاطب:؟
10 صیام 85
بسمه تعالی‌
به عرض می‌رساند، خبر فاجعه مؤلمه موجب تأثر و تأسف بسیار گردید. در این سال جمعی از دوستان را از دست دادم (1) و نحن ان‌شاءالله بهم لاحقون. امید است خداوند تعالی به بازماندگان ایشان اجر و صبر عنایت فرماید و ایشان را غریق رحمت بی‌پایان فرماید.
چند صباحی بیشتر از عمر اینجانب باقی نیست. از خداوند تعالی توفیق خدمت می‌خواهم؛ و امید است در تحت قباب مطهره ائمه اسلام - علیهم السلام - خداوند تعالی جبران تقصیر و قصور گذشته را بفرماید. اینجانب از پیشامدهای ایران خصوصاً برای دوستانم ناراحت هستم و از خداوند تعالی اصلاح امور را خواستارم. والسلام علیکم و رحمةالله.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌