نامه
زمان: تقریبی بین 1344 تا 1346 هجری شمسی‌
مکان: نجف‌
موضوع: عدم دخالت در امور مؤسسات تبلیغی مشکوک‌
مخاطب: خادمی، حسین‌
بسمه تعالی‌
به عرض عالی می‌رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. اخیراً مسموع شد که جنابعالی با آنکه در امور محتاط هستید و همیشه در کمال متانت مشی فرمودید در بعضی امور و مؤسسات مشکوک فیها بل مظنون فیها الفساد دخالت فرموده که بعضی اشخاص معلوم‌الحال در آن دخالت دارند. این معنی اسباب نگرانی بعضی و گله دیگری شده است. قضیه سالن مدرسه احمدیه و اشخاصی که در آن دخالت دارند، نمی‌دانم چیست.
در هر صورت جنابعالی خوب واقف هستید که این نحو مؤسسات تبلیغی را باید با احتیاط کامل تلقی کرد و دخالت جنابعالی برای حیثیت جنابعالی مضر است. (1) والسلام علیکم و رحمةالله.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>