نامه
زمان: 13 مرداد 1345 / 16 ربیع‌الثانی 1386
مکان: نجف‌
موضوع: تعیین میزان پرداخت سهم امام (ع) به ارحام فقیر و ...
مخاطب:؟
بسمه تعالی‌
16 ربیع‌الثانی 86
به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج شریف بود واصل و موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است. جواب مرقوم سابق را که در موضوع عدم صلاح وکالت این شخص بود دادم و عرض کردم هر طور صلاح است عمل کنید و وکالت را برگردانید یا حفظ نمایید. راجع به گرفتاریهای سرکار عالی امید است خداوند تعالی اجر جزیل عنایت فرماید و رفع گرفتاریها را بفرماید. راجع به بعض کارمندان دولتی جنابعالی مجازید کسانی را که شغلشان حلال است، حقوق آنها را اجازه دهید. راجع به اینکه اشخاص بخواهند سهم مبارک را به ارحام فقیر بدهند در صورتی که اصرار داشته باشند و ارحام آنها فقیر عفیف متدین باشد و مقدار بدهی زیاد نباشد تا ثلث را اجازه دهید و اگر مقدار زیاد است به ربع و خمس اکتفا فرمایید.
از جنابعالی رجای دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>