نامه
زمان: 16 دی 1346 / 5 شوال 1387
مکان: نجف‌
موضوع: اعلام وصول نامه‌
مخاطب: معلمیان، قنبر
بسمه تعالی‌
5 شوال 87
جناب مستطاب عمده‌الفضلا مروج الاحکام آقای آقا شیخ قنبر - دام عمره‌
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق شما را از خداوند تعالی مسئلت می‌نماید. امید است اینجانب را از دعای خیر فراموش نفرمایید. والسلام علیکم.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌