نامه
زمان: 24 دی 1347 / 25 شوال 1388
مکان: نجف‌
موضوع: ابراز تشکر و قدردانی‌
مخاطب: ایران‌پور، حاج علی (معروف به حاج شاطر)
بسمه تعالی‌
25 شهر شوال 88
جناب آقای ایران‌پور - ایده‌الله تعالی‌
مرقوم شریف با میوه‌ها واصل؛ از اینکه شما تحمل زحمت می‌نمایید متشکر و متأثرم.
میل دارم به همان دعای خیر و یادآوری از اینجانب اکتفا کنید. از خداوند تعالی خیر و سعادت شما را خواستارم. والسلام علیکم.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌