نامه
زمان: 23 شهریور 1350 / 23 رجب 1391
مکان: نجف‌
موضوع: ترویج اسلام، تربیت جوانان و اجازه از سهم سادات در امور شرعی‌
مخاطب: کافی، احمد
بسمه تعالی‌
23 شهر رجب 91
خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقةالاسلام آقای حاج شیخ احمد کافی - دامت افاضاته‌
مرقوم محترم واصل و از مطالبش مطلع شدم. راجع به ترویجات جنابعالی و اشتغال به تربیت طبقه جوان جناب حجت‌الاسلام آقای مدنی شرفی تذکر دادند از غیر ایشان هم شنیده بودم. در این زمان که اوضاع اسلام و مسلمین چنین است که ملاحظه می‌کنید ارزش خدمتهای صادقانه در پیشگاه مقدس پروردگار عظیم بیش از عصور سابقه است.
امید است خداوند تعالی بیش از پیش به جنابعالی توفیق خدمت به شرع مطاع دهد و خدمات شما منظور نظر ولی امر - عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف - بوده باشد. جنابعالی مجازید سهم سادات را تا حدود قلمهای هزار تومانی یا به خود اشخاص اجازه دهید بدهند یا خودتان به محال مقرره شرعیه برسانید؛ زائد بر آن را نصف به همان نحو و نصف دیگر را ایصال فرمایید برای اقامه حوزه‌های مهمه. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>