نامه
زمان: 1 بهمن 1350 / 4 ذی‌الحجه 1391
مکان: نجف‌
موضوع: اوضاع مشوّش ایران و اقدامات رژیم شاه‌
مخاطب:؟
بسمه تعالی‌
4 حج 91
به عرض عالی می‌رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی تفقد از اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمدالله سلامت، لکن اوضاع مشوّش ایران و برخوردهای بیخردانه دستگاه با مردم موجب نگرانی است؛ گر چه رشد فکری و سیاسی جامعه موجب اطمینان خاطر است. از خداوند تعالی اصلاح حال مسلمین و قطع ایادی اشرار را خواستار است. از جنابعالی و سایر آقایان امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمةالله.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>