بهره آن تا زمان محاسبه را نیز منظور می‌کنند.
از حضور آن مرجع عالیقدر، استدعای ارشاد دارد. 21 / 1 / 62
حبیب الله عسگراولادی‌
سید محمدهادی نژادحسینیان‌
حسین نمازی‌
وزیر بازرگانی‌
وزیر راه و ترابری‌
وزیر امور اقتصادی و دارایی‌]
بسمه تعالی‌
چنانچه ثابت باشد که تأسیس شرکتهای مزبوره و دارایی به دست آمده از راه دریافت وامهای کلان و اعتبارات از مؤسسات دولتی برخلاف ضوابط و مقررات شرعی و براساس سازش و روابط غیرقانونی بوده، دولت حق دارد با اجازه کردن معاملات انجام‌شده تمام دارایی به دست آمده را تصاحب کند و زائد بر آن خسارات وارده را نیز مطالبه نماید؛ ولی اگر استملاک دارایی شرکتهای مذکوره از بابت طلب دولت از آنان باشد، میزان قیمت عادله روز استملاک با مراعات ضوابط و مقررات شرعی در این باره است.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌