- علیه السلام - به‌طور جدی حفظ گردد. و مسئولان ذی ربط باید کمک لازم را در هر موردی که لازم داشته باشید بنمایند، تا به کمک همه مسئولان به فقرا و مستمندان خدمات بیشتری گردد و رضای خداوند تحصیل شود. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
به تاریخ 17 خرداد ماه 1367 هجری شمسی
روح الله الموسوی الخمینی