اجازه‌نامه
زمان: / 17 شعبان؟
مکان:؟
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه‌
مخاطب: احمدی میانجی، علی‌
بسم الله الرحمن الرحیم‌
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقةالاسلام آقای حاج شیخ علی احمدی از قِبَل اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت ولی عصر [عج‌] از مختصات فقیه جامع‌الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ وجوه شرعیه حتی سهم مبارک امام - علیه‌الصلوة والسلام - و صرف ثلث آن در موارد مقرره شرعیه و ایصال دو ثلث را به اینجانب یا در قم به وکیل معروف اینجانب، برای حفظ حوزه‌های علمیه.
«و اوصیه - ایده الله تعالی - و سدده بملازمة التقوی والاحتیاط فی الدین و الدنیا علی ما اوصی به السلف الصالح و ارجو من جنابه ان لاینسانی من الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و علی سائر عبادالله و الصالحین و رحمةالله و برکاته.
به تاریخ 17 شهر شعبان‌المعظم سنه ... (1)
روح‌الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>