حکم به آقای نخست وزیر (اقدامات رفاهی بریا معلولان)
 •   حکم
  زمان: آذر 1367 / ربیع الثانی 1409
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اقدامات رفاهی برای معلولان
  مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)
  بسمه تعالی
  جناب آقای نخست وزیر محترم - ایّده الله تعالی
  بنیاد مستضعفان موظف است در جهت رفاه معلولین عزیز اولویت را به آنها داده و تمامی نیازهای آنها را برطرف کند.
  جناب آقای مظاهری (1) باید در این زمینه تمامی سعی و کوشش خود را مبذول دارد و گزارش کارهای انجام شده را به اینجانب اطلاع دهد.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>