نامه به آقای سید جعفر کریمی (اختیارات قاضی محکمه قضات)
 •   نامه
  زمان: 1 اردیبهشت 1367 / 4 رمضان 1408
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اختیارات قاضی محکمه قضات
  مخاطب: کریمی، سید جعفر
  [بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک مقام معظم ولایت امر و رهبر عظیم الشأن انقلاب، بنیانگذار نظام الهی پر خیر و برکت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدظله العالی
  با اهدای سلام و تحیات وافره و آرزوی طول عمر پرافتخار توأم با سلامت وجود مبارک آن امام بزرگوار - روحی فد - احتراماً، به شرف عرض عالی می‌رساند:
  همان گونه که خاطر مبارک حضرت امام مستحضر است، اینجانب در بدو امر قبول وظیفه اداره محکمه قضات از سوی حضرتعالی، طی دو جلسه حضوری نسبت به چگونگی انجام خدمت و حدود مسئولیت و اختیارات از محضر مبارک کسب تکلیف نمودم، که امام عزیز در اینباره رهنمودهای مفید و کارساز و دستورالعملهای لازم صادر فرمودند، لیکن موضوع حدود اختیارات و در نتیجه عملکرد اینجانب که موافق با ضوابط شرعی و طبق دستورالعمل حضرت امام انجام گرفته، در مواردی از سوی مقامات محترم عالی قضایی مورد مناقشه قرار گرفت.
  اینک با توجه به این کار در تخلفات قضات محترم منصوب گاهی دیده می‌شود که حکم صادره مخالف فتوا و خلاف شرع و قانون است و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالی یا غیر مالی شاکیان شده است. برای اینکه در چگونگی احقاق حقوق شرعی و قانونی شکایت علیه قضات محترم در مثل موارد فوق حجت شرعی داشته باشم، از محضر مبارک امام بزرگوار عاجزانه استدعا دارم، در رابطه با:
  1- اختیار نقض حکم خلاف شرع و قانون وفق مقررات شرعی.
  2- تعیین تکلیف حکم وضعی و ضمان حقوق و اموال تضییع شده.
  3- تعیین مجازات تعزیری قاضی متخلف.
 • 4- قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت حکم این دادگاه، در موارد فوق اینجانب را ارشاد فرمایید.
  - ... شاگرد کوچک امام بزرگوار: سید جعفر کریمی - 28 / 1 / 67].
  بسمه تعالی
  جنابعالی مجازید در موارد مذکور طبق موازین شرعی و قانونی عمل نمایید، و در تعزیرات حکومتی در مواردی که بدون تعزیرات، کار موافق مصالح انجام نمی‌گردد مجازید آن را اجرا نمایید. در تمام موارد احتیاط را رعایت فرمایید.
  1 / 2 / 67
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>