تلگراف به آقای حسین لنکرانی
 •   تلگراف
  زمان: 7 تیر 1341 / 25 محرّم 1382
  مکان: تهران، تجریش‌
  موضوع: احوالپرسی‌
  مخاطب: لنکرانی، حسین‌
  حضرت حجت‌الاسلام آقای لنکرانی - دامت برکاته‌
  از سلامت خودتان مطلعم فرمایید. (1)
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>