تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 14 بهمن 1341 / 8 رمضان 1382
  مکان: قم‌
  موضوع: بازداشت علمای رشت‌
  مخاطب: ضیابری، سید محمود
  14 / 11 / 1341
  2559
  تهران - زندان قزل‌قلعه‌
  حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای ضیابری - دامت برکاته‌
  از پیشامد ناگوار متأثرم. از سلامت خودتان مطلعم فرمایید. (1)
  خمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>