تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 12 فروردین 1342 / 6 ذی‌القعده 1382
  مکان: قم‌
  مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
  مخاطب: شیرازی، سید عبدالله‌
  نجف - 12 / 1 / 42 - 1418
  آیت‌الله سید عبدالله شیرازی - دامت برکاته‌
  از تلگراف تسلیت متشکر. با وضع حاضر، اسلام در خطر است.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>