تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: حوالی 19 مرداد 1343 / 2 ربیع‌الثانی 1384
  مکان: قم‌
  موضوع: تبریک ورود آقای قاضی طباطبایی به تبریز
  مخاطب: قاضی طباطبایی، سید محمدعلی‌
  حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمدعلی قاضی - دامت برکاته‌
  پس از تبریک ورود جنابعالی، دوام برکات و موفقیت سرکار را در اعلای کلمه حق و ازهاق باطل از خداوند تعالی خواستار است.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>