نامه به آقای حاج على ایران‌پور (ابراز تشکر و قدردانى)
 • نامه
  زمان: 24 دی 1347 / 25 شوال 1388
  مکان: نجف‌
  موضوع: ابراز تشکر و قدردانی‌
  مخاطب: ایران‌پور، حاج علی (معروف به حاج شاطر)
  بسمه تعالی‌
  25 شهر شوال 88
  جناب آقای ایران‌پور - ایده‌الله تعالی‌
  مرقوم شریف با میوه‌ها واصل؛ از اینکه شما تحمل زحمت می‌نمایید متشکر و متأثرم.
  میل دارم به همان دعای خیر و یادآوری از اینجانب اکتفا کنید. از خداوند تعالی خیر و سعادت شما را خواستارم. والسلام علیکم.
  روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>