نامه به آقای اسماعیل فردوسى‌پور (موافقت با صرف وجوهات براى ساختن مدرسه علمیه در شهرستان فردوس‌)
 • نامه
  زمان: حوالی 18 فروردین 1361 / 12 جمادی‌الثانی 1402
  مکان: تهران / جماران‌
  موضوع: موافقت با صرف وجوهات برای ساختن مدرسه علمیه در شهرستان فردوس‌
  مخاطب: فردوسی‌پور، اسماعیل‌
  [بسمه تعالی‌
  حضرت آیت‌الله العظمی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی - دام ظله‌
  بعد تقبیل اناملکم الکریمه، محترماً به عرض می‌رساند شهرستان فردوس قبل از زلزله سال 1347 دارای یک مسجد جامع آبرومند و سه مدرسه علمیه بوده که در حادثه زلزله از بین رفته است و از آن زمان فاقد مسجد جامع و مدرسه علمیه است با اینکه دارای حوزه‌ای سی نفره می‌باشد و نیاز مبرم به مدرسه است هم اکنون زمینی به مساحت ده هزار متر برای ساختن مسجد و مدرسه تهیه شده است اگر اجازه بفرمایید ساختمان آن از وجوهات تکمیل شود.
  با تقدیم احترامات فائقه: اسماعیل فردوسی‌پور - 18 / 1 / 61]
  بسمه تعالی‌
  در صورت احتیاج و عدم امکان از راه دیگر، مجازند.
  روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>