نامه
زمان: حوالی 18 فروردین 1361 / 12 جمادی‌الثانی 1402
مکان: تهران / جماران‌
موضوع: موافقت با صرف وجوهات برای ساختن مدرسه علمیه در شهرستان فردوس‌
مخاطب: فردوسی‌پور، اسماعیل‌
[بسمه تعالی‌
حضرت آیت‌الله العظمی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی - دام ظله‌
بعد تقبیل اناملکم الکریمه، محترماً به عرض می‌رساند شهرستان فردوس قبل از زلزله سال 1347 دارای یک مسجد جامع آبرومند و سه مدرسه علمیه بوده که در حادثه زلزله از بین رفته است و از آن زمان فاقد مسجد جامع و مدرسه علمیه است با اینکه دارای حوزه‌ای سی نفره می‌باشد و نیاز مبرم به مدرسه است هم اکنون زمینی به مساحت ده هزار متر برای ساختن مسجد و مدرسه تهیه شده است اگر اجازه بفرمایید ساختمان آن از وجوهات تکمیل شود.
با تقدیم احترامات فائقه: اسماعیل فردوسی‌پور - 18 / 1 / 61]
بسمه تعالی‌
در صورت احتیاج و عدم امکان از راه دیگر، مجازند.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌