نامه
زمان: 20 فروردین 1355 / 9 ربیع الثانی 1396
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
9 ع 2 96
احمد عزیز
نامه شما واصل شد. از سلامت همگی خوشوقت هستم. جواب نامه‌های آقا را داده‌ام و فرستاده‌ام؛ ان شاء الله می‌رسد. اکنون چون مسافر یا هواپیما پیدا شد چند کلمه می‌نویسم.
خانم بحمدالله عمل مراره (1) را در بغداد کردند و با سلامت برگشتند و الآن در اتاق کلفت نشسته و با معصومه خانم (2) صحبت می‌کنند. هیچ کسالتی ندارد. ماها هم همه سلامت هستیم. سلام به همه برسانید. والسلام علیکم.