نامه
زمان: 1 اردیبهشت 1355 / 21 ربیع الثانی 1396
مکان: نجف
موضوع: وجوه شرعی و سفارش به حفظ آن
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
قم
حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای پسندیده - دامت برکاته
به عرض مبارک می‌رساند، سلامت و سعادت حضرتعالی را خواستار است. هفتصد تومان و کسری را که برای نماز و روزه وسیله حسین تقوی برای آقای حاج شیخ فرستاده اید در چند ماه قبل، ایشان می‌گویند در نظر ندارم، لازم است اگر قبض رسید دارد فوراً یا پیش حاج شیخ یا خودم بفرستید. وگرنه خود تقوی را بفرستید مال مردم از بین نرود، تعجیل فرمایید. ضمناً مبلغ بیست و سه هزار تومان (23000) به جناب مستطاب آقای آقا شیخ جعفر یوسفی - ایّده الله تعالی - بدهید مورد قبول است.
تاریخ 21 شهر ع 2 96
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>