نامه
زمان: 26 مرداد 1355 / 20 شعبان 1396
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: مصطفوی، فریده
بسمه تعالی
20 شعبان 96
دختر عزیزم
نامه محبت آمیز در تسلیت فوت برادر عزیزم (1) واصل، تحمل این مصایب بر من مشکل، خصوصاً که حاضر نیستم و در غربت می‌گذرانم. خداوند شما فرزندان عزیزم را حفظ کند. سلامت همه را از خداوند تعالی خواستارم.
از خانم (2) نامه‌ای جز آن دو نامه اول نرسیده است؛ گر چه به وسیله شما از سلامتشان مطلعم. خداوند ایشان را برای شما و شماها را برای او حفظ کند. من با تأثرات فوق العاده روزشماری می‌کنم. اگر جناب آقای اعرابی آمده‌اند سلام برسانید. به خانم و آبجی (3) و دیگران سلام برسانید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. والسلام علیک.
پدرت
کاغذ جوف را به آقای عمو (4) برسانید. در پاکت بگذارید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>