نامه
زمان: 28 مهر 1355 / 25 شوال 1396
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به نامه، وجوه شرعی
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
25 شهر شوال 96
به عرض حضور مبارک می‌رساند، دو طغرا مرقوم مبارک زیارت؛ سلامت و سعادت آن وجود عزیز را از خداوند تعالی خواستار است. 1- موتورهای برای زراعت را باید تخمیس کنند. 2- راجع به هشتاد تومان فرازی از کویت شاید بیش [از] پنج - شش مرتبه عرض کرده‌ام که رسیده است. حضرتعالی دو هزار تومان بدهید. 3- راجع به افرادی که به دعوی باطل وجوه می‌گیرند، باید خداوند تعالی چاره بفرماید. هر طرفش محذور دارد. 4- برای کویته (1)، در صورت رفع اشکال زمین که به اسم آقای آقا سید یوسف حکیم است، فرستادن وجه برای بنای مدرسه مانع ندارد. و برای شهریه هم فرستادن مانع ندارد. 5- برای لاهور، ضرور نیست وجه فرستادن. و همچنین برای سوریه، حضرتعالی جوابی به آنها ندهید. 6- برای لبنان، من تاکنون حرفی نزده و ایصال وجوه اشکالاتی دارد. بعضی از مطلعین نوشته‌اند وجوهی که فرستاده شده است به مستحقین نرسیده و صرف برای مقاصد سیاسی شده است. در هر صورت اجازه نمی‌دهم وجوه شرعیه فرستاده شود خصوصاً با قیدی که مرقوم شده است. 7- راجع به امانتی که در منزل فریده (2) گذاشته اید اگر اطمینان کامل دارید که در آنجا اشکال ندارد حرفی نیست و الّا در منزل خودتان حفظ شود. و اگر شهریه را زیاد کنید که مصرف شود بهتر است. در هر صورت هرچه صلاح می‌دانید عمل فرمایید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>