نامه
زمان: 3 آذر 1355 / 2 ذی الحجه 1396
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد - قم
بسمه تعالی
2 حج 96
احمد عزیز
ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. اینجانب بحمدالله تعالی سلامت، ولی گرفتاریها زیاد است؛ خداوند تعالی رفع فرماید. اگر امکان پیدا کرد [ید] یک عبای رشتی مشکی سبک برای من بفرست. به حضرت آقا (1) عرض کرده‌ام که مبلغ پنجاه تومان بدهند ببرید برای آقای حاج میرزا حسن ثقفی (2)؛ علی الظاهر گرفتاری بنّایی دارند. از سلامت خودتان و متعلقین همگی مطّلعم نمایید و به همه سلام برسانید. حسن (3) را می‌بوسم. از سلامتش مطّلعم کنید. والسلام علیکم.
پدر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>