نامه
زمان: 12 خرداد 1356 / 14 جمادی الثانی 1397
مکان: نجف
موضوع: تکذیب شایعه
مخاطب: یزدی، ابراهیم
بسمه تعالی
14 ج 2 97
جناب آقای دکتر یزدی - ایّده الله تعالی
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستارم. راجع به فیلم که مرقوم شده است: «معروف است اینجانب تحریم نموده‌ام» اصلاً اطلاعی از چنین موضوعی ندارم و تحریم و تأییدی نکرده‌ام. مقتضی [است‌] به آقایان دوستان تذکر دهید این ایام افترا نسبت به اینجانب فراوان است خصوصاً در ایران. هر چه شنیده یا می‌شنوند قبل از مراجعه به اینجانب قبول نکرده، ترتیب اثر ندهند. از کویت وسیله آقای بهبهانی نامه‌ای رسید که رسید آن را به وسیله ایشان فرستادم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>