نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: ممانعت رژیم از رسیدن مکتوبات امام خمینی به مخاطبان
مخاطب: انصاری، محمد علی
بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب عمدة الاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدعلی انصاری - دامت افاضاته
مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج شریف و حاوی تفقد از اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی مسئلت می‌نماید. مرقوم شده بود تاکنون چندین مرقوم فرستاده اید و جواب نرسیده است. این مرقوم اولین نامه‌ای است که از جنابعالی رسیده است. نامه‌های حقیر را نمی‌رسانند؛ (1) مسافرین نیز ظاهراً خوف آوردن دارند. (2) الآن نیز نمی‌دانم این نامه برسد. از جنابعالی در مظانّ استجابت دَعَوات، رجای دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>