نامه
زمان: 1356 هجری شمسی / 1397 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: قبول پرداخت بدهی بابت فعالیتهای فرهنگی و مبارزاتی
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
بسمه تعالی
ان شاء الله تعالی موفق و سلامت باشید.
احتمال می‌دهم که در لبنان و سوریه مقروض شده باشید. اگر اشخاصی که قرض کردید در آنجا هستند مرقوم دارید با مقدار قرض تا در آنجا بگویم بدهند و اگر در اینجا هستند مقدارش را مرقوم دارید. (1) والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>