نامه
زمان: 3 فروردین 1353 / 28 صفر 1394
مکان: نجف
موضوع: ابراز همدردی
مخاطب: مرتضوی، سید طاهر
بسمه تعالی
28 شهر صفر 94
خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام آقای مرتضوی - دامت توفیقاته
مرقوم شریف واصل، از پیشامد ناگوار برای جنابعالی و عائله محترمه متأثر شدم. امید است خداوند تعالی مرضای شما خصوصاً آن طفل را شفای عاجل عنایت فرماید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی