نامه
زمان: 15 آذر 1356 / 24 ذی الحجه 1397
مکان: نجف
موضوع: پرداخت شهریه به حوزه خوی و ماکو، سفارش رسیدگی به مستخدمین دفتر قم
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
24 حج 97
به عرض حضور مبارک می‌رساند دو سه روز قبل تصدیع دادم اینک در تعقیب عرضی که کردم راجع به خوی و ماکو جناب مستطاب حجة الاسلام آقای مقبره‌ای که از دوستان سابق اینجانب هستند توضیحاتی می‌دهند در صورت صلاحدید هر نحو مقتضی هست، برای کمک و شهریه به آنجا کمک فرمایید. از قراری که احمد (1) مکرر تذکر داده است مشهدی رضا، خادم حضرتعالی زحمتکش زیاد و عائله‌اش بسیار و حقوقش کم است که با عسرت زندگی می‌کند حضرتعالی عنایت بیشتری درباره او بکنید به طوری که در عسرت نباشد و بتواند بخدمت ادامه دهد. از حضرتعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی
[در حاشیه نامه و ذیل امضاء:]
اجازه برای دو نفر به وسیله آقای مقبره‌ای فرستادم پس از تحقیق به وسیله ایشان تسلیم فرمایید.
بسمه تعالی
ماهی پانصد تومان بحقوق مشهدی رضا و ماهی دویست تومان بحقوق مشهدی نادعلی اضافه فرمایید و ماهی سیصد تومان به دختر اقلیم که مشهدی رضا و نادعلی آنرا می‌شناسند مرحمت کنید ظاهراً قبلاً داده می‌شده و قطع شده است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>