اجازه‌نامه
زمان: 8 دی 1356 / 18 محرّم 1398
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: مدرسی، حیدرعلی
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوة، جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای شیخ حیدرعلی مدرسی - ایّده الله تعالی
راجع به مردم قنبرعلی و دوست عطاء و کابل از طرف اینجانب وکیل است در امور حسبیّه و شرعیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط با مراعات احتیاط، و در جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - که نصف آن را در موارد مقرره شرعیه صرف کنند و نصف دیگر آن را نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند؛ و نیز مجازند که به صاحبان وجوه اجازه دهند که سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقیر و عفیف بدهند؛ و مجازند سهم را نزد وکیل اینجانب برسانند و قبض بگیرند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالتقوی و الاحتیاط؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و برکاته.
18 شهر محرّم الحرام 1398
روح الله الموسوی الخمینی