وصیتنامه
زمان: 15 دی 1356 / 25 محرّم 1398
مکان: نجف
موضوع: وصیتنامه شخصی (1)
بسم الله الرحمن الرحیم
والصلوة علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
چون با کمال تأسف فرزند بزرگم که وصی بود به رحمت ایزدی پیوست لهذا وصی خود نمودم، در حال صحت و سلامت، در تاریخ بیست و پنجم ماه محرّم الحرام 1398 فرزند خود نورچشم مکرم حاج سید احمد خمینی - ایّده الله تعالی - را که پس از فوت و تجهیز به نحو متعارف، به اموری که توصیه می‌کنم اقدام و عمل نماید؛ و از خداوند تعالی توفیق و سلامت و تأیید او را خواهانم:
1- کلیه وجوهی که در منزل و نزد آقای خلخالی (2) و در قم نزد آقای اخوی (3) موجود است، وجوه شرعیه و سهم مبارک امام - علیه السلام - و سهم سادات عظام است، و یک فلس (4) آنها از ورثه نیست و تکلیف آنها را در وصیت علی حده تعیین نموده‌ام، و ورّاث اینجانب حق معارضه با اوصیایی که امر وجوه شرعیه را به آنها واگذار نموده‌ام ندارند؛ و اگر نزد وکلای من در هر جا وجوهی به اسم من بوده باید برسانند به اوصیا، یا به مرجع عادل.
2- کتب و اثاثی را که از کتابخانه اینجانب و منزل، دولت ایران به غارت برده است اگر برگرداندند، آنچه اهدایی آقای آقا نجفی مرعشی (5) بوده به کتابخانه ایشان برگردانند و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>