پیام
زمان: 15 بهمن 1356 / 25 صفر 1398 (1)
مکان: نجف
موضوع: لزوم پرهیز از تفرقه، نوید پیروزی
مناسبت: تظاهرات دانشجویی در هند
مخاطب: دانشجویان ایرانی مقیم هند
بسم الله الرحمن الرحیم
25 صفر المظفر 98
انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی هند - ایّدهم الله تعالی
مرقوم شریف آقایان در وقتی واصل شد که جنایات رژیم منحط پهلوی سلب آسایش نموده و فرصت رسیدگی به امور را نمی‌داد، و لهذا تأخیر در جواب شد. باید جوانان غیور اسلامی ما بدانند که تا دست اتحاد به هم ندهند و هدف خود را اسلام که تنها مکتب نجات بخش بشر است و یگانه کفیل آزادی و استقلال ملتهای مستضعف است، قرار ندهند، امید پیروزی را نباید داشته باشند. امروز که به خواست خدای قادر، ملت ما با همه طبقات و ابعادش آگاهانه و مردانه بپا خاسته و مجال را بر شاه و دار و دسته اراذلش چنان تنگ کرده‌اند که حتی از سایه خود وحشت دارند، و همین وحشتزدگی موجب حرکات وحشیانه و جنون آمیز شده که به قتل عام 19 دی (29 محرّم 98) پناه برده تا از ناراحتیهای روزافزون و دلهره‌های پیاپی بکاهند و با خون آشامی ضحاک وار آسایش موقتی به دست آورند، لازم است شما جوانان دانشگاه‌های قدیم و جدید به هم پیوسته و با سایر طبقات ملت پیوند اخوت اسلامی برقرار کنید. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا؛ (2) این است دستور محکم نجات بخش قرآن کریم که باید نصب عین خود قرار

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>