نامه
زمان: 1353 هجری شمسی / 1394 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: پاسخ تسلیت
مخاطب: طباطبایی، فاطمه (1)
بسمه تعالی
خانم محترمه، والده حسن عزیز!
نامه تسلیت آمیز شما واصل شد و موجب تشکر گردید. از خداوند تعالی سلامت شما و بستگان را خواهانم. مرقوم نداشته بودید که شما هم با خانم مشهد می‌روید؛ (2) گرچه از اینکه مرقوم همه از تهران بود معلوم می‌شود همراه هستید. زیارت شما ان شاء الله تعالی مقبول باشد. ما بحمدالله سلامت هستیم. از شما امید دعای خیر دارم. حسن (3) را می‌بوسم. والسلام علیک.
پدر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>