سخنرانی
زمان: 23 اردیبهشت 1357 / 5 جمادی الثانی 1398
مکان: نجف، مسجد شیخ انصاری
موضوع: اوضاع ایران - قیام مردمی و عمومی - رهنمود به انقلابیون
حضار: روحانیون، طلاب و ایرانیان مقیم عراق
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
من نمی‌دانم از کجا شروع کنم؛ مصیبتها را بگویم یا بشارتها را. الآن در ایران همه جا مصیبت است و همه بشارت. این مطلبی را که من سابقاً پیش بینی کرده‌ام که این دیکتاتورها و این مستبدین و چماق به دستها در اواخر عمرشان، آن وقت که سقوط خودشان را پیش بینی می‌کنند و می‌بینند به مرگ، یا به مرگِ مقام سیاسی [نزدیک شده‌اند]، دیوانه می‌شوند، اعصابشان را بکلی از دست می‌دهند و با حال دیوانگی و جنون با مردم معامله می‌کنند. الآن همان مطلب را ایرانی‌ها بِالْعیان دارند مشاهده می‌کنند؛ و شما آقایان دستی از دور بر آتش دارید.
قم، در اشغال ارتش شاه
الان قم - مرکز روحانیت، مرکز فقه اسلام - در قبضه لشکر جرّار مغول است. لشکر جرّارِ محمدرضا شاه بدتر از چنگیز است. و خانه‌های مردم را - آنطور که به ما اطلاع دادند - همان طور دارند، یکی پس از دیگری، دارند تفتیش می‌کنند و معلوم نیست که دنبال چه می‌گردند. الآن جیش (1) در قم با توپ و تانک و مسلسل مقیم است، و تمام مدارس و خانه‌های آقایان هم به حَسَب قاعده در تحت مراقبت پلیس و جیش است. و هجوم کرده‌اند به منزل مراجع و در داخل منزلشان آدم کشته‌اند و جنایت کرده‌اند (2). الآن‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>