نامه
زمان: 2 خرداد 1357 / 15 جمادی الثانی 1398
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: نامشخص
15 ج 2 98
جناب آقای ... (1) ایّده الله تعالی
مرقوم شریف واصل، آنچه قبض خواسته اید فرستاده شده است؛ اگر نرسید بنویسید المثنی داده شود. لابد جنابعالی با آقای تهرانی (2) همکاری می‌کنید. مکتوب مفصلی نوشته‌ام و فرستاده‌ام. همین دو سه روز - لابد - ان شاء الله می‌رسد.
تأکید می‌کنم که از سلامت آقا (3) مطلعم نمایید و موجبات راحت ایشان را هر چه بیشتر فراهم کنید؛ ایشان خادم لازم دارند، یکی را یا از قم بفرستید یا آقای صدوقی (4) تهیه نمایند. شهریه و آنچه آقا می‌دادند داده شود. به آقای تهرانی سلام اینجانب را برسانید. والسلام علیکم.
راجع به بانک مذکور چیزی که گفته شده است صحیح نبوده؛ لکن اگر از هر بانکی بهره بگیرند و نتوانند به صاحب آن برگردانند باید صدقه بدهند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>